Hoe brand voorkomen?

U kunt een heleboel vrij eenvoudige maatregelen treffen om brand te voorkomen. Enkele tips:

Orde en netheid zijn een eerste vereiste voor een brandveilige omgeving. Gooi dus oude rommel weg en breng ongebruikte restjes van brandbare producten naar het containerpark.
Als u vuur maakt, doe dat dan steeds in een brandveilige omgeving. Plaats een kaars in een stevige kandelaar en het fonduestel op zilverpapier met opstaande rand.
Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen. Vuur fascineert hen. Veel branden ontstaan door kinderen die met vuur spelen.
Bewaar brandbare producten nooit bij elkaar, anders creëert u de perfecte omgeving voor brand. Giet gevaarlijke producten nooit over in een andere fles, maar bewaar ze steeds in hun oorspronkelijke verpakking. Op het etiket staat immers vermeld welk gevaar het product inhoudt en hoe u het veilig moet gebruiken en bewaren.
Installeer spots en halogeenlampen in een brandveilige omgeving. Ze worden heel warm en kunnen brand veroorzaken door oververhitting.
Laat de schoorsteen jaarlijks vegen om schoorsteenbrand te voorkomen. Als te veel roet zich ophoopt aan de binnenkant van de schouw, kan deze ontbranden door de hitte van de rook die erlangs gaat.
Laat het elektriciteitsnet in uw woning om de tien jaar grondig nakijken door een vakman of een keuringsbedrijf. Zij kunnen beoordelen of alles in orde en brandveilig is. Zo'n controle is trouwens verplicht om de 25 jaar.
Zorg dat u een blusmiddel bij de hand hebt als u met vuur of ontvlambare producten werkt. Een branddeken, water uit de tuinslang of een natte dweil is vaak al genoeg om een beginnende brand te doven.
Volg nauwgezet de instructies op van de handleiding bij verwarmings-toestellen. Hang nooit linnen te drogen op of nabij een verwarmingstoestel.
Volg nauwgezet de richtlijnen van de handleiding over de veiligheidsafstand tussen een elektrisch toestel en de muur. Doordat er onvoldoende ventilatie is, raken de toestellen oververhit. Houd de bovenkant van uw toestellen vrij.
Ledig een asbak nooit zomaar in de vuilniszak. Installeer daarvoor speciaal een emmertje of bloempot met zand.
Als er in de keuken potten en pannen op het vuur staan, bent u daarmee bezig en met niets anders. Twee dingen tegelijk doen, leidt tot gevaarlijke situaties.