Ons takenpakket

Ons takenpakket omvat veel meer dan enkel het bestrijden van brand! Hieronder vind je een lijst met taken waarvoor wij instaan.

 • Brandbestrijding en preventie
 • Hulpverlening na een ontploffing
 • Bevrijding van een onder puin of afbraak bedolven persoon
 • Bevrijding van een onder of in een voertuig geklemd persoon
 • Bevrijding van een geëlektrocuteerde persoon
 • Bevrijding van een rioleerwerker
 • Bevrijding van een persoon met één der leden geklemd in een machine
 • Ophalen van een persoon uit put, kanaal, vijver, enz.
 • Vervoer van en verzorgen aan een verstikte of aan een drenkeling: aanvoer van zuurstof
 • Persoon die in een lift is opgesloten
 • Op een dak gevlucht persoon
 • Dringend vervoer van een zieke en van een slachtoffer van een ongeval die zich op de openbare weg of op een openbare plaats bevindt
 • Belemmering van de rijweg, met gevaar voor personen of goederen
 • Leegpompen van een kelder ingevolge overstroming of lekkage aan de waterleiding die onder de openbare weg geïnstalleerd is
 • Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen
 • Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert
 • Interventie bij overstroming of ramp
 • Ontsnapping van stoom in een gebouw
 • Oververhitte verwarmingsketel
 • Luchtverversing van lokalen waar rook, gas of koudmakend mengsel is binnengedrongen
 • Neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur
 • Opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren
 • Onschadelijk maken of vernietigen van wespen- en bijennesten of zwermen die gevaar meebrengen voor personen